Koel Jeugdzorg & JGGZ

logo horizontaal

80% reageert op het cliënt-tevredenheids-onderzoek

In het eerste kwartaal van 2023 hebben we 30 hulptrajecten afgerond. Na afloop van de hulp stellen we vier korte vragen om te horen wat de cliënt van de hulp en de samenwerking vindt. In  totaal hebben 24 cliënten daarop gereageerd. Een mooie respons van 80%. Dat is heel hoog.

Wij zijn blij met zoveel reacties, omdat wij willen leren van de feedback die we krijgen. Wat gaat er goed, hoe kunnen we dit vasthouden en welke zaken kunnen we verbeteren.

We stellen drie vragen over de mate van tevredenheid en een vraag of het gezin of de jeugdige zonder hulp verder kan.
Van de cliënten die hebben gereageerd op het tevredenheidsonderzoek geeft bijna 60% aan, dat zij zonder nieuwe of andere hulp verder  kunnen met hun leven. Wat fijn dat de samenwerking met de professionals hiervoor heeft gezorgd.
Bij de overige cliënten is de hulp bijvoorbeeld door de jeugdbescherming voortgezet.

Het team is versterkt met deskundigheid!

We zijn nu met in totaal 30 collega’s. Deskundigheid onderling delen we door KOEL-talks te houden. Kennis Overdragen en Expertise Lanceren. Natuurlijk laten we zo’n ‘Talk’ volgen door een gezellig lunch die in duo’s wordt voorbereid. Je wil niet weten hoe lekker en gezond we dan met elkaar eten.
De gemiddelde leeftijd is 43 jaar. Dat betekent dat we met elkaar gemiddeld per persoon zo’n 20 jaar ervaring hebben. Hoe Koel is dat!
Onze flexibele schil bestaat momenteel uit 28 zzp’ers die onder onze vlag met ons samenwerken omdat cliënten vanwege hun expertise en beschikbaarheid voor hen kiezen. We zijn blij met deze samenwerking.