Koel Jeugdzorg & JGGZ

logo horizontaal

Vragen & antwoorden

Ik zoek hulp

Er zijn drie manieren om een verwijzing te krijgen:

  1. Via de gemeente waar je woont. Deze hebben verschillende namen zoals sociaal wijkteam, CJG, jeugdteam, etc. Zij schrijven samen met jou een ‘beschikking’.
  2. Via de (huis)arts waar jij een afspraak mee hebt gemaakt. Deze schrijft een ‘verwijsbrief’.
  3. Via een jeugdbeschermer die bij jou (en of je gezin) betrokken is. Zij schrijven samen met jou een ‘bepaling’.

Het kan prettig voor je zijn als wij samenwerken met de organisatie waar je al hulp krijgt. Bespreek met hen dat je ook hulp bij ons wilt. Zij regelen dit dan met ons.

Als je vindt dat de vraag aan ons volledig los staat van de hulp die er nu is, doe dan een aanvraag bij ons via de matchingswebsite www.jeugdhulpdeskundigen.nl  Dan kijken wij samen met jou naar hoe we dit regelen. Iedere gemeente heeft hier namelijk eigen regels over.

Zeker kan dat! We hebben een kantoor op de begane grond aan de Edisonweg 12 in Alkmaar. Hier kan de behandeling of therapie plaatsvinden. We kunnen ook hulp bij je thuis bieden. Bijvoorbeeld als het gaat om gezinsbegeleiding of individuele begeleiding.

Er staan geen contactgegevens van professionals op de website.

Als je via de matchingswebsite je keuze maakt voor een professional worden in het aanvraagformulier de contactgegevens opgenomen en naar je toegestuurd.

JGGZ is de afkorting van Jeugd Geestelijke GezondheidsZorg. Dat betekent dat wij ook diagnoses stellen en behandeling bieden voor psychiatrische problemen. Wij houden ons daarbij aan de richtlijnen van het landelijke kwaliteitsinstituut GGZ.

Vraag nieuwe inloggegevens aan via het contactformulier of bel 072 303 40 40.

Zo zijn wij

Wij werken niet met wachtlijsten, omdat wij niet willen dat je lang moet wachten als er ‘nu’ hulp nodig is. Als bij ons niemand beschikbaar is, kan je mogelijk bij een andere organisatie terecht. Je gemeente heeft een overzicht van die organisaties.

We vinden het belangrijk dat een professional voldoende tijd krijgt om de samenwerking met een client goed af te sluiten. Hiermee bedoelen we dat er niet al een nieuwe cliënt wacht met wie we eigenlijk moeten beginnen. Dit werkt nadelig voor de huidige cliënt én zorgt voor een gevoel van haast en onrust bij onze professional die een nieuwe verantwoordelijkheid voelt drukken.

Je hebt het recht om zelf je hulp te kiezen. Je kunt dit doen via de matchingswebsite. www.jeugdhulpdeskundigen.nl Hier vind je beschikbare professionals van Koel Jeugdzorg en ook van andere organisaties. Je kunt ook samen met de verwijzer (iemand van de gemeente, een (huis)arts of een jeugdbeschermer) op deze website kijken Als je eerst wil overleggen kan dat natuurlijk ook. Stuur dan een email naar aanvragen@koeljeugdzorg.nl

Jazeker hebben wij die. Drie enthousiaste mensen die de stem van de cliënt vertegenwoordigen. Wij betrekken hen op allerlei manieren. Zo hebben zij kritisch meegekeken bij het maken van deze website en geholpen bij het schrijven van de informatiefolder voor cliënten. We spreken hen tenminste 3 keer per jaar en vragen tussendoor naar hun mening als we zaken voor cliënten ontwikkelen. De cliëntenraad geeft informatie via het intranet als je bent ingelogd voor je dossier. Je kunt hen bereiken via clientenraad@koeljeugdzorg.nl

Zo werken wij

Elke cliënt en/of de ouders/verzorgers, dus ook jij kan digitaal bij zijn of haar dossier. Je kunt rapportages en andere dossierstukken lezen en downloaden, berichten sturen aan de betrokken professionals, etc. Sommige professionals schrijven samen of in overleg met jou de rapportage.

Jouw dossier is beveiligd. Alleen jij en de betrokken professionals hebben toegang. Als jij wilt dat een andere belangrijke persoon ook meeleest, dan kun je dat aangeven.

Soms is het belangrijk dat informatie vanuit de begeleiding niet gedeeld wordt met een ander in het gezin met wie gesprekken gevoerd worden. We kunnen dan eventueel aparte dossiers aanmaken. Vraag de professional hiernaar.

In de contracten met gemeenten staat dat we geen hulp kunnen bieden aan jongeren die ouder zijn dan 18. Daarom werken wij als een jongere 18 jaar wordt altijd met de jongere en ouders/verzorgers toe naar een overdracht naar een andere organisatie.

Als de jongere of de ouders niet willen dat we de hulp overdragen, dan sluiten we de jeugdhulp af.

Soms kan voor een (korte) tijd de hulp worden voortgezet. Dit is met name het geval als we allemaal vinden dat we een maand of drie na de 18e verjaardag hulp kunnen afronden. In deze uitzonderingssituaties is bijna altijd de jeugdbescherming betrokken.

De gemeenten waarmee wij een contract hebben en dus ook jouw gemeente verwachten dit van ons.

Met een signaal geven wij alleen aan dát wij bij jou betrokken zijn. We zeggen niet waarom. Als een andere organisatie/professional ook een signaal afgeeft, horen beiden dat er betrokkenheid is. Het kan dan zijn dat we jouw toestemming vragen om contact te leggen om te voorkomen dat we langs elkaar heen werken.

Wat jammer dat je niet tevreden bent! Wij denken dat het goed is als je eerst samen met de professional over je klacht praat. Je kunt vragen of de regiebehandelaar bij het gesprek is.
Levert dit niet het resultaat op dat je wilt dan kan ook iemand anders betrokken worden. Bespreek gerust met een vertrouwenspersoon van Jeugdstem www.jeugdstem.nl of die kan helpen.

Natuurlijk zijn wij aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Als je ook niet tevreden bent na bovenstaande gesprekken, dan kun je via www.erisietsmisgegaan.nl met de klachtencommissie contact opnemen.

Voor professionals

Wij vinden het heel belangrijk dat we niet alleen zorgen voor organisatorische invloed via de personeelsvertegenwoordiging (PVT en voorloper van de OR). maar hebben er met elkaar uitdrukkelijk voor gekozen om ook op inhoudelijk gebied invloed goed te regelen. Daarom is er een inhoudelijke vertegenwoordiging (IVT). Net als met de PVT overlegt de directie ieder kwartaal ook met de IVT. Zo weten we zeker, dat we in de richting blijven gaan die we samen kiezen.

Ieder jaar formuleren we met elkaar de doelen voor het Jaarplan en kun je ervoor kiezen om deel te nemen aan een Themateam dat werkt aan het behalen van zo’n doel. Verder staat de deur van de directie open. Of dat nou is tijdens onze gemeenschappelijke lunches, of tijdens de KOEL-talk of ander moment van samenzijn.

Ja! 6% van de bruto loonsom (1,5% is verplicht vanuit de CAO) besteden we aan deskundigheidsbevordering; bijvoorbeeld teamtrainingen, SKJ-zaken, etc. Ook staat er iedere maand op je salarisstrook wat jouw persoonlijke opleidingsbudget is. Jij kiest zelf waar je dit aan wilt uitgeven. 

Agressie vinden wij niet acceptabel ook al geeft men in de maatschappij nog wel eens aan dat dit er nu eenmaal bij hoort in ons vak. Wij staan als organisatie achter onze professionals op het moment dat jij je bedreigd voelt en je ervoor kiest om in te grijpen in de samenwerking met de client. Je kunt een time out inlassen, een periode stoppen met de hulp, mogelijk ervoor kiezen om de hulp helemaal te stoppen, etc. In onze folder voor cliënten staat ons zero tolerance beleid ook beschreven. Dus iedere cliënt weet ervan.

Wij snappen dat in een hulpverleningsproces frustratie kan spelen, maar accepteren niet dat agressie hier dan een uiting van is.  

Staat je vraag er niet bij neem dan contact met ons op via algemeen@koeljeugdzorg.nl