Koel Jeugdzorg & JGGZ

logo horizontaal

Zo werken wij

Koel Jeugdzorg werkt in iedere situatie als het even kan met twee professionals samen, waarvan minimaal één de gedragswetenschapper is (universitair opgeleid). Hierdoor is er een brede, deskundige blik mogelijk op wat er aan de hand is en de oplossing ervoor. Als het nodig is kunnen meerdere professionals met elkaar samenwerken om zo goed mogelijk hulp te bieden. De keuze hiervoor maken we in afstemming met de cliënt, het gezin en andere (professionele) betrokkenen.

Koel Jeugdzorg heeft mensen in dienst die ervoor zorgen dat de registratie en administratie op orde zijn. Daarover hoeven de professional en de cliënt zich dus geen zorgen te maken. Zij kunnen zich volledig richten op wat nodig is om geholpen te worden. 

Natuurlijk heb je als cliënt digitaal toegang tot je eigen dossier. Lees meer over hoe wij omgaan met jouw gegevens in de Privacyverklaring.

Zo werken wij

Koel Jeugdzorg werkt in iedere situatie als het even kan met twee professionals samen, waarvan minimaal één de gedragswetenschapper is (universitair opgeleid). Hierdoor is er een brede, deskundige blik mogelijk op wat er aan de hand is en de oplossing ervoor. Als het nodig is kunnen meerdere professionals met elkaar samenwerken om zo goed mogelijk hulp te bieden. De keuze hiervoor maken we in afstemming met de cliënt, het gezin en andere (professionele) betrokkenen.

Koel Jeugdzorg zorgt dat de registratie en administratie op orde zijn. Zo kan de professional en de cliënt zich volledig richten op wat er nodig is om geholpen te worden. Natuurlijk heb je als cliënt toegang tot je eigen dossier.

Ons aanbod

Koel Jeugdzorg biedt integrale, specialistische jeugdhulp in vrijwel alle gemeenten in Noord-Holland.
Wij onderscheiden hierbij

Specialistische ambulante zorg

We bieden hulp thuis, bij ons op een locatie of bijvoorbeeld op school of de kinderopvang. Hulp kan gericht zijn op het verminderen van gedragsproblemen, het vergroten van opvoedvaardigheden en het werken met het netwerk van het gezin.

Systeemtherapie

Dit is relatie- of gezinstherapie waarbij de systeemtherapeut of systemisch werkende professional gesprekken voert. We richten de aandacht niet alleen op het individu, maar vooral op wat zich afspeelt tussen de personen die deel uitmaken van elkaars leven, met name het gezin en het netwerk daaromheen.

Jeugd GGZ

Onder een regiebehandelaar (zoals een GZ-psycholoog, orthopedagoog generalist, kinderpsycholoog, etc.) vindt onderzoek en/of behandeling plaats bij (een vermoeden van) psychiatrische problematiek zoals ADHD, autismespectrumstoornis, somberheid of angst.

Deze drie vormen van hulp zetten we apart of zo nodig deels tegelijk in. We noemen dat integrale hulp.

We vragen bij onze hulp altijd met welke mensen die voor jou belangrijk zijn je wilt samenwerken.

Net zoals jij anderen kunt helpen, kunnen anderen jou helpen.

"Kies de professional die past bij jou!"

Dat maakt ons UNIEK

Onze werkwijze

1.

Je zit in een situatie waarbij je hulp nodig hebt

Met de verwijzer (iemand van de gemeente, de jeugdbescherming of de (huis)arts bespreek je een mogelijke samenwerking met ons. Wij werken niet met wachtlijsten. Op de matchingswebsite staan professionals die direct beschikbaar zijn. Als je het korte aanvraagformulier hebt ingevuld, krijg je de contactgegevens van de gekozen professionals en maak je een afspraak.

2.

Kies je professional

Bij de eerste kennismaking kijk je of het klikt en of je de samenwerking ziet zitten. Dat geldt natuurlijk voor zowel jou als de professional. In samenwerking met de professional wordt bepaald of je aangemeld wordt en kan de hulp (direct) starten.
Wij garanderen dat onze professionals ‘de juiste papieren’ hebben.

3.

Start de samenwerking

De doelen die je samen met de verwijzer hebt opgesteld komen in het Plan van aanpak. Dat is eigenlijk een samenwerkingscontract. Jij hebt talenten en eigen krachten die je hierbij inzet en jij vertelt ons met wie van je netwerk je graag wilt samenwerken. Wat ons betreft is er altijd een gedragswetenschapper betrokken. Dat is iemand met een universitaire opleiding. Zo is een brede deskundige blik op de hulpverlening gewaarborgd.

4.

Plan van aanpak en afsluiten van hulp

Na 3 maanden (eventueel eerder) bespreek je met de professional(s) hoe de samenwerking gaat. Klikt het nog of zijn er zaken die anders of beter kunnen.
Ieder half jaar beoordeel je het Plan van aanpak. Want het is belangrijk dat we goed in de gaten houden of jouw doelen behaald worden.
Na afloop van de hulp stellen we 4 korte vragen om te horen wat jij van de hulp en de samenwerking vindt. Zijn er zaken die beter kunnen dan horen we dat graag, maar we luisteren ook naar complimenten. Ook daar leren we veel van.

We houden een dossier bij dat je vanzelfsprekend kunt inzien. Lees hier meer over in de privacyverklaring