Koel Jeugdzorg & JGGZ

logo horizontaal

Proclaimer

Je bent op de officiële website van Koel Jeugdzorg. Wij doen onze best om actuele, correcte en betrouwbare informatie te geven. Ook besteden we zorg aan een goede bereikbaarheid, toegankelijkheid en leesbaarheid van de site en onze digitale diensten. Zie je iets dat niet klopt of mis je informatie? Wij stellen een melding via algemeen@koeljeugdzorg.nl op prijs.

Koel Jeugdzorg en berichtenuitwisseling
Organisaties en zorgprofessionals die zorg gerelateerde informatie delen moeten kunnen vertrouwen op oplossingen die voldoen aan de strengst mogelijke eisen op het gebied van beveiliging en privacy.
Omdat Koel Jeugdzorg e-mail verstuurt via Zorgring zijn mailwisselingen onderling en naar aangesloten organisaties veilig.

Onze cliënten en zorgprofessionals delen informatie en rapportages via het veilige elektronisch cliëntendossier ZilliZ. 

Digitale communicatie
E-mails en berichten via andere digitale kanalen die medewerkers van Koel Jeugdzorg hebben verstuurd kunnen vertrouwelijk zijn. Als je een dergelijk bericht per abuis ontvangt, breng dan de afzender op de hoogte en wis het bericht inclusief bijlagen.

We garanderen niet dat e-mailberichten gevrijwaard zijn van onderschepping of manipulatie door derden of virussen of andere malware bevatten.

Reactie termijn
We doen er alles aan om e-mails of andere digitale berichten tijdig te versturen, maar garanderen niet dat deze berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt.

We behandelen je vraag of verzoek zorgvuldig. Wij streven ernaar om binnen 3 werkdagen te reageren op je brief, e-mail of een bericht via onze site.

Koel Jeugdzorg en privacy
We hechten grote waarde aan de privacy van onze cliënten, collega’s en bezoekers van de website en gaan daarom zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en leggen alleen vast wat echt nodig is. In deze privacy verklaring  leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via onze dienstverlening op de website verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Opslag van persoonlijke informatie
We slaan gegevens op van personen, organisaties en bedrijven die gebruik maken van onze dienstverlening; o.a. naam en adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer en voor onze dienstverlening benodigde informatie.

We verzamelen persoonsgegevens als je:
– Een e-mail stuurt
– Een contactformulier invult
– Ons belt of op een andere manier met ons contact opneemt (Facebook, LinkedIn)

Doelen van de gegevensverwerking
We verzamelen, bewaren en gebruiken persoonlijke informatie, zodat je gebruik kunt maken van onze dienstverlening. We gebruiken gegevens alleen waarvoor je ze verstrekt hebt, o.a. voor:

  • Beantwoorden en afhandelen van berichten
  • Uitvoeren van hulpverlening en het beheren van de daarvoor benodigde contacten
  • Maken van overzichten voor verantwoording over onze dienstverlening.

Beveiliging van je gegevens
We beveiligen gegevens met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Netwerkverkeer beveiligen we zorgvuldig en we gebruiken een goede firewall.

Alle gegevens die je op onze website invult worden via een beveiligde verbinding verstuurd.

Verstrekken van je gegevens aan anderen
Informatie verstrekken mag zonder toestemming aan (interne of externe) medewerkers die direct bij de hulp betrokken zijn. Wij verstrekken alleen na toestemming van direct betrokkenen gegevens aan andere personen of organisaties.

Gebruik van cookies
We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening zo goed mogelijk aansluit op de wensen van onze gebruikers. Wij proberen voortdurend onze diensten te verbeteren. Daarom slaan we naast persoonlijke informatie ook anonieme informatie op in de vorm van cookies. Die informatie is niet te herleiden tot personen. Het helpt ons om de werking van onze website en onze dienstverlening te verbeteren.

Een cookie is een stukje data dat een website op je computer plaatst. Elke keer als je de website van Koel Jeugdzorg bezoekt, verzamelt zij zo technische informatie. Deze cookies houden o.a. bij welke pagina’s je bezoekt.
Door deze cookies kan Koel Jeugdzorg zien hoeveel bezoekers de site heeft en hoe vaak welke pagina’s bezocht worden. Ook maakt Koel Jeugdzorg gebruik van (functionele) cookies om de website te verbeteren. 

Met deze gegevens zijn nooit individuele personen te herkennen.

Je kunt deze cookies weigeren, zie bijvoorbeeld de toelichting op vpndiensten.nl

Inzage en wijzigen van jouw persoonsgegevens
Je kunt vragen welke persoonsgegevens wij over jou hebben. Wij reageren daar binnen 5 werkdagen op. Je kunt Koel Jeugdzorg verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Op dit verzoek reageert Koel Jeugdzorg binnen 5 werkdagen.

Overname van informatie
Gebruik informatie op onze website gerust voor niet-commerciële doeleinden of ter ondersteuning van de behandeling of begeleiding van cliënten en de verbetering van de Jeugdhulp in het algemeen.

Voor beeldmateriaal gebruiken we modellen of is toestemming verkregen.

Wil je (commercieel) gebruikmaken van informatie op onze website, zoals berichten, beeldmerken, logo’s, illustraties en foto’s neem dan contact op.  

Externe links
Op onze website staan links die verwijzen naar andere sites. Koel Jeugdzorg biedt dit aan als service. Als je een link volgt verlaat je onze website. Vanaf dat moment zijn de bepalingen van de website die je dan bezoekt van toepassing.