Koel Jeugdzorg & JGGZ

logo horizontaal

Organisatie

Koel Jeugdzorg is een zorgaanbieder die sinds juni 2020 specialistische Jeugdhulp en JGGZ aanbiedt in Noord-Holland. We hebben een flink aantal medewerkers in dienst en daarnaast een flexibele schil met zzp professionals.

Regio’s
Koel Jeugdzorg is gecontracteerd in vrijwel alle regio’s van Noord-Holland. Regio Alkmaar, Regio Westfriesland, Regio de Kop, Regio Zaanstreek/Waterland, Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, de DUO gemeenten en Regio Zuid-Kennemerland IJmond.

Directie
De directie bestaat uit de algemeen directeur Jacqueline Koel, directeur bedrijfsvoering Wilfred Vos en directeur zorg Monique Koorn.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden met een uiteenlopende ervaring en deskundigheid die aanvullend aan elkaar zijn. Ieder kwartaal spreekt het bestuur met de leden van deze Raad.

Cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat uit vier leden die ieder op eigen wijze ervaring hebben met of binnen de jeugdhulp. We spreken twee tot vier keer per jaar met deze raad. De cliëntenraad draagt stevig een steentje bij aan de organisatie, zeker daar waar het gaat om (communicatie) met cliënten. Zo wordt de stem van de cliënt goed gehoord.

Personeelsvertegenwoordiging
Als voorloper van de OR hebben de medewerkers en de directie ervoor besloten om een personeelsvertegenwoordiging op te richten. Drie medewerkers zijn hiervoor gekozen en hebben hierin zitting. Zij denken vergelijkbaar met een OR mee met Koel Jeugdzorg.

Inhoudelijke vertegenwoordiging
Wij vinden het niet meer dan normaal dat er ook een inhoudelijke vertegenwoordiging is vanuit de professionals die meedenkt over de inhoudelijke richting van de organisatie. Vanuit de pijlers systeemtherapie, JGGZ en specialistisch ambulant hebben de medewerkers drie professionals gekozen.

Jaarplan
Wij vinden het belangrijk dat iedereen betrokken is bij het ontstaan van het Jaarplan. Van het begin af aan formuleren we met elkaar de doelen die we in dat jaar willen bereiken en werken medewerkers in kleine teams met elkaar samen om die doelen te behalen.

Samen
Ieder jaar in juni en november hebben wij personeelsdagen. Verder houden we gezamenlijke lunches die worden omlijst door een KOEL-talk (kennis overdragen en expertise lanceren) of een themabijeenkomst. Deze ontmoetingen ervaren wij als verrijkend en vooral ook heel gezellig.

Maandelijks wordt er een nieuwsbrief uitgebracht waarmee we elkaar op de hoogte houden.

Februari 2024