Koel Jeugdzorg & JGGZ

logo horizontaal

Organisatie

Koel Jeugdzorg is een zorgaanbieder die sinds juni 2020 specialistische jeugdhulp en JGGZ aanbiedt in Noord-Holland. We hebben een flink aantal medewerkers in dienst en daarnaast een flexibele schil met zzp professionals.

Regio’s
Koel Jeugdzorg is gecontracteerd in vrijwel alle regio’s van Noord-Holland. Regio Alkmaar, regio Westfriesland, regio de Kop, regio Zaanstreek-Waterland, regio Haarlemmermeer, Amstelveen-Aalsmeer en Amsterdam DUO.
Vanaf 2024 gaan we ook in regio Zuid Kennemerland-IJmond aan het werk.

Directie
De directie bestaat uit algemeen directeur Jacqueline Koel, directeur bedrijfsvoering Wilfred Vos en directeur zorg Monique Koorn.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat uit 3 leden met een uiteenlopende ervaring en deskundigheid die elkaar aanvullen. Ieder kwartaal spreekt het bestuur met de leden van deze Raad.

Cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat uit drie leden die ervaring hebben met of in de jeugdhulp. We spreken 2 tot 4 keer per jaar met deze raad. De cliëntenraad draagt stevig een steentje bij aan de organisatie, met name daar waar het gaat om (communicatie) met cliënten. Zo wordt de stem van de cliënt goed vertegenwoordigd en gehoord.

Personeelsvertegenwoordiging
Medewerkers en de directie hebben ervoor gekozen om een personeelsvertegenwoordiging op te richten, vergelijkbaar met een OR. Drie gekozen medewerkers hebben hierin zitting. Zij denken mee met Koel Jeugdzorg in arbeidsgerelateerde onderwerpen en thema’s.

Inhoudelijke vertegenwoordiging
Wij vinden het niet meer dan normaal dat er ook een inhoudelijke vertegenwoordiging is vanuit de professionals die meedenkt over de inhoudelijke richting van de organisatie. Vanuit de pijlers systeemtherapie, JGGZ en specialistisch ambulant zijn door de medewerkers 3 professionals gekozen.

Jaarplan
Wij vinden het belangrijk dat iedereen betrokken is bij het ontstaan van het Jaarplan. Van het begin af aan formuleren we met elkaar de doelen die we in dat jaar willen bereiken en werken medewerkers in kleine teams met elkaar samen om die doelen te behalen.

Samen
Ieder jaar in juni en november hebben wij personeelsdagen. Daarnaast hebben we gezamenlijke lunches die worden omlijst door een themabijeenkomst of KOEL-talk (kennis overdragen en expertise lanceren). Deze ontmoetingen ervaren wij als verrijkend en vooral ook heel gezellig.