Koel Jeugdzorg & JGGZ

logo horizontaal

80% reageert op het cliënt-tevredenheidsonderzoek

In het eerste kwartaal van 2023 hebben we 30 hulptrajecten afgerond. Na afloop van de hulp stellen we vier korte vragen om te horen wat de cliënt van de hulp en de samenwerking vindt. In  totaal hebben 24 cliënten daarop gereageerd. Een mooie respons van 80%. Dat is heel hoog.

Wij zijn blij met zoveel reacties, omdat wij willen leren van de feedback die we krijgen. Wat gaat er goed, hoe kunnen we dit vasthouden en welke zaken kunnen we verbeteren.

We stellen drie vragen over de mate van tevredenheid en een vraag of het gezin of de jeugdige zonder hulp verder kan.
Van de cliënten die hebben gereageerd op het tevredenheidsonderzoek geeft bijna 60% aan, dat zij zonder nieuwe of andere hulp verder  kunnen met hun leven. Wat fijn dat de samenwerking met de professionals hiervoor heeft gezorgd.
Bij de overige cliënten is de hulp bijvoorbeeld door de jeugdbescherming voortgezet.