Koel Jeugdzorg & JGGZ

logo horizontaal
Clientenraad

De Cliëntenraad onderzoekt de uitslagen van het CTO

Bericht van de 4 cliëntenraadsleden van Koel Jeugdzorg
Het CTO is het Client Tevredenheids Onderzoek. Als een hulpverleningstraject is afgesloten wordt de mate van tevredenheid onderzocht middels 5 vragen die de cliënt kan beantwoorden. Het is belangrijk dit te doen, want zo kan u als cliënt uw stem laten horen en het helpt Koel Jeugdzorg om scherp te blijven op de kwaliteit.  De Cliëntenraad krijgt elk kwartaal een volledig geanonimiseerde rapportage, zo kunnen we de mate van tevredenheid structureel blijven volgen.

We hebben kennisgenomen van het CTO over heel 2023. Allereerst valt op dat de respons hoog is. Van de 140 vragenlijsten die zijn uitgezet is 80% geretourneerd. Dat is erg fijn want met deze hoge respons kan zeker gezegd worden dat de resultaten representatief zijn en Koel Jeugdzorg de getallen serieus kan nemen. De cliënten van Koel Jeugdzorg geven gemiddeld een 8.2 voor de samenwerking met de hulpverleners en de geboden hulp wordt gewaardeerd met een score van 8.3. Dit zijn hele mooie cijfers, het geeft aan dat de cliënten bovengemiddeld tevreden zijn over de samenwerking en de geboden hulp. Natuurlijk zijn er incidenteel ook cliënten die minder tevreden zijn, meestal is er dan sprake van “niet gehoord” voelen of een te langzaam verloop van het traject. Er is vaak genoemd dat de medewerkers goed bereikbaar zijn, dat is absoluut een compliment en ook erg belangrijk. Een enkele keer lezen we dat de contacten met de hulpverlener goed zijn, maar de cliënt er toch niet veel verder mee is gekomen. Verder zien we dat er voor een deel van de cliënten na het afsluiten van een traject nog vervolghulp nodig is. In het gesprek wat wij hierover met de directie hadden werd duidelijk dat dit vaak om het opschalen of afschalen van de hulp gaat. Vaak gebeurt dit dan via de gemeente.

Een tevredenheidsonderzoeken is een belangrijk instrument, hiermee kan de cliëntenraad mogelijke trends signaleren en hierover in gesprek gaan met de directie van Koel Jeugdzorg.