Koel Jeugdzorg & JGGZ

logo horizontaal
5 trainers vggv

5 nieuwe trainers voor het specialisme Systemisch werken

Vijf medewerkers van hebben hun diploma Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet gehaald.
Rosa, Monique, Janne, Carla en Jeltje van harte gefeliciteerd!
Zij volgenden deze training bij het Lorentzhuis in Haarlem en zijn nu gecertificeerd om deze oudercursus te geven. Hiermee bouwen wij verder aan het specialisme systeemtherapie want we hebben nu 9 (!) gecertificeerde trainers.
In de regio’s Noord-Kennemerland (Alkmaar en omgeving) en IJmond en Zuid-Kennemerland (Haarlem en omgeving) worden jaarlijks twee oudercursussen Geweldloos Verzet aangeboden. Deze training is bedoeld voor ouders van jongeren (12-18 jaar) met zodanig gedrag dat ouders (verzorgers) zich machteloos voelen. Het gaat bijvoorbeeld om gedrag dat onveilig is voor de jongere zelf of voor anderen. De tevredenheid van de ouders over deze training is groot. Ouders volgen de training in een groep van zo’n 5 ouderparen.