Verwijzer

Ik zoek hulp
Download de brochure voor verwijzers

Match

De klik tussen cliënt en professional vinden wij heel belangrijk. That’s where the Magic Happens!!
De cliënt zoekt, al dan niet samen met u als verwijzer, op de matchingswebsite met een paar muisklikken de beschikbare professionals waar de samenwerking mogelijk mee vormgegeven wordt.

Uiteraard kunt u ook direct contact opnemen met een professional waarvan u weet dat deze de juiste deskundigheid bezit of neem rechtstreeks contact op met Koel Jeugdzorg. Uiteraard geldt ook dan dat de cliënt de vrijheid heeft om een keuze te maken. Via de website doet u de professionals in het ‘winkelwagentje’ en geef zo uw keuze door.
Het is aan u om zo nodig vooraf de (gekozen) professional te spreken om daarna deze te introduceren bij de cliënt voor het matchingsgesprek.
Wij garanderen dat de professionals waaruit u kunt kiezen ‘de juiste papieren’ hebben.
Wij werken niet met wachtlijsten, de professionals die u vindt op de website zijn direct beschikbaar.
Geen wachtlijst maar meteen starten met de professional die gekozen is. Onze backoffice zorgt ervoor dat administratief gezien alles op orde is. Zij hebben met elkaar jarenlang ervaring in deze vaak complexe administratie en werken naar grote tevredenheid van gemeenten samen.

winkelwagentje

Integrale regie

Verder kijken dan alleen het eigen vakgebied! Dat is waar in onze ogen kwalitatief sterke hulpverlening om draait! Koel Jeugdzorg werkt met integrale regievoering. De specialisten van de JGGZ, systeemtherapie en orthopedagogiek met elkaar om de tafel.

Dat wil zeggen dat er in overleg met u als verwijzer en afhankelijk van de hulpvraag, bij elke aanmelding de mogelijkheid is om een brede intake te doen of zo nodig later in het proces ‘breed te kijken’. Hierbij wordt integraal, zowel vanuit de JGGZ, systeemtherapie en orthopedagogiek afgestemd wat er aan inzet nodig is. Tussentijds is er integrale aandacht voor de te behalen resultaten in afstemming met de cliënt, het gezin en waar mogelijk u als verwijzer.

Integrale regie

Samenwerken

Wij werken graag met u samen.
Of u nu werkt vanuit de gemeente, de jeugdbescherming of een medisch professional bent, het belang is een goede samenwerking t.b.v. de ontwikkeling van een jeugdige bij voorkeur in relatie tot de ouders/verzorgers.

Samenwerken

Locatie

Jeugdigen zijn onlosmakelijk verbonden met hun gezin, familie, vrienden, school en andere sociale kringen.
Dat betekent dat onze begeleiding en behandeling niet alleen vanuit de behandelkamer wordt geboden maar juist ook thuis, op school, bij de kinderopvang of op een andere logische locatie.

Samen met de jeugdige en/of het gezin en u als betrokken verwijzer brengen we de doelen in kaart en werken we samen om die resultaten te bereiken. Hierbij maken we gebruik van de krachten en talenten van de jeugdige en het gezin zelf en de mensen om hen heen.
Wij werken zo nodig samen met andere lokale - en regionale partners om de cliënt een optimaal perspectief te bieden.

Samenwerken