Professionals

Ik zoek hulp
Download de brochure voor professionals

Werken bij Koel Jeugdzorg

De professional staat bij Koel Jeugdzorg centraal. Daar gaat onze volledige aandacht naar uit.
Door jou centraal te zetten, goede zorg voor elkaar te hebben, tijd, geld en energie te steken in innovatie, deskundigheid en inhoud kun jij ervoor zorgen dat de cliënt centraal staat. Jij bent degene waar het om gaat voor de cliënt. De cliënt is niet geïnteresseerd in de organisatie maar matcht met jou! Het gaat om jouw deskundigheid, de betrekking tussen jou en de cliënt, jouw inzet, jouw extra stap die je zet om te ondersteunen bij de verandering om de doelen te kunnen behalen. De backoffice is dienstverlenend zodat jij je volledig in kunt zetten voor je vak.

Bij Koel Jeugdzorg kun je in dienstverband komen als jij erop gericht bent om je verantwoordelijkheid te nemen en om samen met de collega’s zaken op te pakken. Je bent welkom als ook jij ervoor wilt gaan om 80% van je contracttijd te besteden aan cliënten, als jouw ‘ja’ een ‘ja’ is, als je aanpakt i.p.v. doorschuift, want er zijn immers geen leidinggevenden. Plat! Daar houden we van, want we zijn zelf zeer capabel om met elkaar richting te geven aan de organisatie.
Als organisatie zetten we 80% van de omzet in voor de inhoud! Met ons team van de backoffice ondersteunen we jou en jouw collega’s zodat jij je werk goed kunt doen. Al 3 jaar horen we zeer tevreden reacties van professionals over de inzet van onze collega’s van de backoffice. Dit is een team van zeer deskundige mensen omdat we weten hoe groot het belang is van de juiste ondersteuning. Korte lijnen om jou zodanig te helpen dat jij je volledig op je werk kunt richten.
Alle professionals die aan ons verbonden zijn maken een profiel aan op de matchingswebsite. Hierop geef jij aan of je beschikbaar bent zodat als mensen zoeken zij alleen diegenen vinden die de samenwerking direct kunnen starten. We werken niet met wachtlijsten.
Nog even voor alle helderheid, je hebt een SKJ of BIG registratie of valt onder de tenzij-regeling van het SKJ (FvB). AIs dit niet het geval, dan kun je helaas niet bij ons werken.

Werken bij

Thuis

Koel Jeugdzorg, focust zich volledig op het ambulante werk. Dat betekent dat we of bij de gezinnen thuis, werken en met de jeugdigen, of mensen komen voor bijvoorbeeld therapie naar Alkmaar of een andere afgesproken ruimte.

Professionals werken allemaal thuis daar waar het gaat om het doen van de administratieve zaken. We hebben, om de overhead laag te houden, geen ‘kantoren’. Uiteraard ontmoeten we elkaar wel, we zouden niet zonder ontmoetingen met elkaar willen! De ruimtes hiervoor regelen we met elkaar. Jij hebt ook vast een goed idee waar je gezellig even met je collega’s kunt lunchen of samen kunt komen.

buiten de lijnjtes

Integrale regie

Verder kijken dan alleen het eigen vakgebied!

Samenwerken

Dat is waar in onze ogen kwalitatief sterke hulpverlening om draait! Koel Jeugdzorg werkt met integrale regievoering. Dat wil zeggen dat er in overleg met de verwijzer en afhankelijk van de hulpvraag, bij elke aanmelding de mogelijkheid is om een brede intake te doen of zo nodig later in het proces ‘breed te kijken’. Waarbij integraal, zowel vanuit de JGGZ, systeemtherapie en orthopedagogiek wordt afgestemd wat er aan inzet nodig is. Tussentijds is er integrale aandacht voor de te behalen resultaten in afstemming met de cliënt, het gezin en waar mogelijk de verwijzer.

Samenwerken

Jeugdigen zijn onlosmakelijk verbonden met hun gezin, familie, vrienden, school en andere sociale kringen.
Dat betekent dat onze begeleiding en behandeling niet alleen vanuit de behandelkamer wordt geboden maar juist ook thuis, op school, bij de kinderopvang of op een andere logische locatie. We laten de verantwoordelijkheid voor (regel)zaken bij voorkeur bij de cliënt of iemand uit het netwerk zodat de cliënt de regie houdt of terugkrijgt van hun leven.

Samen met de jeugdige en/of het gezin en de betrokken verwijzer brengen we de doelen in kaart en werken we samen met de mensen uit het netwerk en waar nodig andere deskundigen om die resultaten te bereiken. Hierbij maken we gebruik van de krachten en talenten van de jeugdige en het gezin zelf en de mensen om hen heen. Waar nodig werken we samen met andere lokale - en regionale partners om de cliënt een optimaal perspectief te bieden.

Samenwerken

Zilliz

Wij werken al een aantal jaren met grote tevredenheid van de professionals en de backoffice met het registratiesysteem Zilliz.

Logo Zilliz

Dit systeem is gebouwd voor professionals. Wat we al jaren horen van professionals is dat zij het een prettig en makkelijk systeem vinden. Waar hoorde jij dat eerder?!

Specialisme JGGZ, Systemisch werken

Gaat jouw hart sneller kloppen van de JGGZ, is systemisch werken voor jou de manier om de problemen die ervaren worden aan te vliegen?

Samenwerken

Dan ben je bij ons aan het juiste adres. De GZ-psycholoog en systeemtherapeut spreken je graag om samen met jou meer en meer vorm en inhoud te geven aan deze specialismes. Daarnaast richten we ons op gedragsverandering voor jongeren door individuele begeleiding en trainingen uitgevoerd door zeer ervaren trainers en jongeren begeleiders.

Dan ben je bij ons aan het juiste adres. De GZ-psycholoog en systeemtherapeut spreken je graag om samen met jou meer en meer vorm en inhoud te geven aan deze specialismes. Daarnaast richten we ons op gedragsverandering voor jongeren door individuele begeleiding en trainingen uitgevoerd door zeer ervaren trainers en jongeren begeleiders. Er is aanbod van zeer ervaren gezinsprofessionals ook als het gaat om de LVB doelgroep. Mensen die helaas in een (v)echtscheiding terecht zijn gekomen kunnen bij ons de juiste begeleider vinden die helpt om het belang van het kind weer te zien boven de onderlinge problemen of zelfs strijd. Uiteraard bieden we ook diagnostiek en zetten we allerlei vormen van behandeling, therapie en begeleiding in. Wij zijn benieuwd waar jij je voor in wilt zetten, waar jouw kwaliteiten liggen en waar jij je verder in wilt ontwikkelen. Weet dat je je bij ons niet op 1 vorm hoeft te focussen. Je kunt je aanbod van ‘individuele begeleiding’ open laten staan terwijl je je aanbod aan (v)echtscheidende gezinnen ‘uitdoet’. Zo kun je zelf een gevarieerde caseload opbouwen. KOEL-TALK

Koel-Talk

Ken je de overbekend ‘Ted-Talks’, waarbij het doel is om goede ideeën te verspreiden? Wij hebben Koel-Talk. Kennis Overdragen en Expertise Lanceren.
Jouw ervaringen en ideeën, doen ertoe. Deze kunnen jouw collega’s inspireren. Dus pak je plek, ga staan, en deel jouw Kennis en Expertise met de collega’s. Daar waar passie de mens beweegt, daar worden anderen aangeraakt!

Tijden bezig geweest om die ene jongere te bewegen om een draai te maken, weken in gesprek geweest met (v)echtscheidende ouders die over de rug van hun kinderen hun ‘gelijk’ proberen te halen, keer op keer vaardigheden geoefend met een jeugdige en dan….. Daar was de juiste ingeving, het juiste moment, de juiste zet, de cruciale inzet van de methodiek en kwam er beweging, inzicht, verandering! Deze ervaring mag je niet voor je houden! Deel je ervaring met je collega’s, pak je moment in onze gemeenschappelijke bijeenkomsten!

Samenwerken

Kleine Teams

Bij Koel Jeugdzorg werk je in kleine teams van 6 tot 10 a 12 personen.
Als de groep te groot wordt, overleg je onderling hoe de verdeling eruit gaat zien om samen weer te komen tot 2 groepen van 6 personen. Zo bouw je met elkaar aan onderlinge veiligheid, deskundigheid, samenwerking en kies je zelf voor je positie binnen de teams en jouw inhoudelijke groei door na verloop van tijd samen te gaan werken met andere collega-specialisten die jou weer kunnen inspireren.

Samenwerken

ZZP

Als ZZP’er kun je als onderaannemer je aansluiten bij Koel Jeugdzorg.

Uiteraard voldoe je aan alle eisen die aan jou als zelfstandig zorgaanbieder gesteld worden. Inschrijving bij de KvK, aangesloten bij een klachtencommissie, een VOG van max 3 maanden, etc. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering die je moet hebben als zorgondernemer kun je bij ons afsluiten door aan te sluiten bij het collectief, dat scheelt weer! Uiteraard ken je de beroepscode, werk je volgens het JIJ-kader van de IGZ, ken je de Richtlijnen, het Kwaliteitskader, etc. De kosten van de afdracht zijn hetzelfde als bij onze collega’s van Koel&Co namelijk 20%. Heb je daar al op de website gekeken of samenwerken binnen de coöperatie voor jou interessant is? Doen hoor. Zo bouw je aan de eisen van de belastingdienst dat je o.a. meerdere opdrachtgevers moet hebben om blijvend gezien te worden als ZZP’er.

Samenwerken